300
GIẢI THƯỞNGDANH GIÁ
  • Đạt hơn 300 giải thưởng uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế

  • Gồm 48 giải thưởng về kiến trúc và công trình xanh, 28 giải thưởng về dịch vụ điểm đến, 5 kỷ lục Việt Nam, hơn 200 giải thưởng về du lịch – lữ hành, 17 giải thưởng về các hạng mục khác.