Flamingo Hospitality (FHG)Hospitality

Overview

  • Flamingo Hospitality là công ty thành viên của Flamingo Holding Group;
  • Chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hệ thống các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích 5 sao của các quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp thuộc hệ thống Flamingo;
  • Flamingo Hospitality đạt 17 giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới về Dịch vụ - Điểm đến.
VISIT WEBSITE
HOSPITALITY
HOSPITALITY